Çeviri Ankara

Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Çeviri, Yeminli Çeviri Ankara, Tıbbi Çeviri Ankara, Hukuki Çeviri Ankara, Noter Yeminli Çeviri Ankara, Teknik Çeviri Ankara, Noter Tasdikli Çeviri Ankara, Simultane Çeviri Ankara, Akademik Çeviri Ankara, Sözlü Çeviri Ankara, Edebi Çeviri Ankara, hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Noter Yeminli Çeviri: Diploma Çevirisi, Hissedarlar Sözleşmesi Çevirisi, Transkript Çevirisi, Muvafakatname Çevirisi, Banka Dökümü Çevirisi, Mahkeme Kararları Çevirisi, Şirket Bilançosu Çevirisi, İmza Beyannamesi Çevirisi, Sabıka Kaydı Çevirisi.. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Noter Yeminli Çeviri hizmeti verilmektedir.

Simultane Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Simultane Çeviri: Simultane Çeviri, çevirmen, kulaklık ve mikrofonlu kabinde konuşmacı konuşmaya devam ettiği süreyle aynı anda konuşmanın çevirisini dinleyicilere aktarır. Çok dilli toplantılarda tercih edilir. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Simultane Çeviri hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Tıbbi Çeviri: Tıp Ve Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürleri Çevirisi, Medikal Ürün Ve Cihazlara Ait Lisans Ve Patentler Çevirisi, Medikal Cihazlara İlişkin Tanıtım Broşürleri Çevirisi, Tıp ve Medikal Cihazların Bakım Ve Servis Belgeleri Çevirisi, Biyokimyasal Araştırmalar Çevirisi, Tıp Ve Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürleri Çevirisi, Uzman Raporları Çevirisi, Hasta Bilgiler Çevirisi, İlaç Prospektüsleri Çevirisi, İlaç Patentleri Çevirisi, Tıp Araştırmalar Ve Tezler Çevirisi, Tıp Makaleler Çevirisi, Doktor-Klinik Raporları Çevirisi, Sağlık Kurulu Teşhis Ve Raporları Çevirisi, Patentler Ve Lisanslar Çevirisi, Hasta Raporları Çevirisi, Farmakoloji İle İlgili Klinik Deneyler Çevirisi, Laboratuvar Testleri Çevirisi, Prospektüsler Çevirisi, Reçeteler Çevirisi.. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Tıbbi Çeviri hizmeti verilmektedir.

Yeminli Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Yeminli Çeviri: Pasaport Çevirisi, İdari Şartname Çevirisi, Mahkeme Kararları Çevirisi, Gelir Tablosu Çevirisi, İmza Beyannamesi Çevirisi, Boşanma Kararları Çevirisi, Erasmus Belgeleri Çevirisi, Nakit Akım Tablosu Çevirisi, Sabıka Kaydı Çevirisi, Yönetim Kurulu Kararı Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Vekaletname Çevirisi, Vergi Levhası Çevirisi, Temsilcilik Sözleşmesi Çevirisi, Faaliyet Belgeleri Çevirisi, Aile Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi, Distribütörlük Anlaşması Çevirisi, Vergi Hukuku Çevirisi… Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Yeminli Çeviri hizmeti verilmektedir.

Hukuki Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Hukuki Çeviri: Vekâletname Çeviri, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri Çevirisi, Mahkeme Belgeleri Çeviri, Yurtdışı İhale Dosyaları Çeviri, Patent Çeviri, Distribütörlük Çeviri, Bayilik Çeviri, Sulh Ceza Çevirileri, Kira Sözleşmeleri Çeviri, Lisans Çevirisi, Temsilcilik Çeviri, Kredi Çeviri, Şirket Ana Kuruluş Sözleşmeleri Çevirisi, Taahhütname Çeviri, Garanti Belgesi Çeviri, Yargıtay Kararı Çevirisi, İhbarname Çevirisi, Yabancı Yargı Kararı Çevirisi.. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Hukuki Çeviri hizmeti verilmektedir.

Akademik Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Akademik Çeviri: Yurtdışı Üniversite Başvuru Evrakları Çevirisi, ÖSYM Sınav Belgeleri Çevirisi, Diploma Çevirisi, Bilimsel Metin Çevirisi, Makale Çevirileri, Akademik Makale Çevirisi, Güzel Sanatlar Akademik Çevirileri, Öğrenci Belgesi Çevirisi, Makale Özeti Çevirileri, Ödev Çevirisi, Öğrenci Belgeleri Çevirisi, Sağlık Bilimleri Akademik Çevirileri, Başarı Belgeleri Çevirisi, Sosyal Bilimler Akademik Çevirileri, Proje Çevirisi, Eğitim Bilimleri Akademik Çevirileri, Bilimsel Yazı Çevirisi, Kurs Belgeleri Çevirisi, Tıp Ve Eczacılık Akademik Çevirileri, Yüksek Lisans Tez Çevirisi, Fen Bilimleri Akademik Çevirileri, Sunum Çevirisi.. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Akademik Çeviri hizmeti verilmektedir.

Noter Tasdikli Çeviri

Denklik Belgesi Tercümesi, İkametgah Tezkeresi Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Ölüm Belgesi Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Tapu Senedi Tercümesi, Transkript Tercümesi, Diploma Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Noter Tasdikli Çeviri hizmeti verilmektedir.

Teknik Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Teknik Çeviri: Makine Katalogları Çevirisi, Teknik Analiz Çevirisi, Analiz Sertifikası Çevirisi, Teknik Resim Çevirisi, Teknik Kitapçık Çevirisi, Teknik Metin Çevirisi, Teknik Eğitim Kitapları Çevirisi, Garanti Belgesi Çevirisi, Teknik Laboratuvar Sistemleri Çevirisi, CE Belgesi Çevirisi, Fabrika Kurulum Belgeleri Çevirisi,  İş Makineleri Tescil Belgesi Çevirisi, Elektrikli -Elektronik Aletlerin Broşürleri Çevirisi, Kapasite Raporu Çevirisi, Teknik Rapor Çevirisi, Hakediş Raporu Çevirisi, ISO Belgesi Çevirisi, Lisans Çevirisi, Teknik Şartname Çevirisi, Teknik – Mekanik Alet – Cihaz Kullanım Kılavuzları Çevirisi.. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Teknik Çeviri hizmeti verilmektedir.

Sözlü Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Sözlü Çeviri: Otel ticari görüşmeleri, fabrika geziler, iş anlaşmaları, resmi açılışlar, işyeri ticari toplantılar, iş yemekleri, basın toplantılarında sözlü çeviri tercih edilir. Sözlü çeviride herhangi bir ekipman kullanılmaz. Çevirmen, toplantı katılımcıları ile beraber toplantı masasında oturur, konuşmacı, birkaç dakika boyunca konuşur. Daha sonra durur. Çevirmen söylenenleri hedef dilde çevirisini yapar. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Sözlü Çeviri hizmeti verilmektedir.

Edebi Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Edebi Çeviri: Sanat Tarihi, Şiir, Roman, Tarih, Edebi, Felsefi, Turizm, Resim, Sanat, Hikaye v.b. buna benzer konulardaki tercüme hizmetimizdir. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Edebi Çeviri hizmeti verilmektedir.

Kitap, Katalog, Broşür Çeviri

Çeviri Ankara, Ankara Kitap, Katalog-Broşür Çeviri: Her konuda tıp, hukuk, ticari, teknik, kullanım kılavuzları, tanıtım, katalog ve broşürlerinizi Word ortamında hedef dile çeviri hizmeti vermekteyiz. Ankara Çeviri, Çeviri Ankara, Kızılay, Çankaya, Ankara Kitap, Katalog, Broşür Çeviri hizmeti verilmektedir.

Ankara Çeviri Dilleri

İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça, Japonca, Arnavutça, Moldovca,  Azerice, Korece, Boşnakça, Romence, Bulgarca, Türkmence, İtalyanca, Çekçe, Hollandaca, Çince, İbranice, Danca, Ermenice, Makedonca,  Farsça, Slovence, Fince, Ukraynaca, Yugoslavca, Slovakça, Flamanca, Gürcüce, İspanyolca, İsveçce, Kazakça, Portekizce, Kırgızca, Latince, Macarca, Norveçce, Hırvatça,  Osmanlıca, Özbekçe, Lehçe, Sırpça dillerinde Ankara çeviri hizmeti verilmektedir.

Ankara Çeviri Hizmetleri

Yeminli Çeviri

Noter Yeminli Çeviri

Noter Tasdikli Çeviri

Simultane Çeviri

Hukuki Çeviri

Akademik Çeviri

Teknik Çeviri

Sözlü Çeviri

Edebi Çeviri

Kitap, Katalog, Broşür Çeviri